IDG ให้บริการด้าน ลิขสิทธิ์ แบบครบวงจร

” IDG Thailand คือมืออาชีพและเชี่ยวชาญในด้านลิขสิทธิ์ เราให้คำปรึกษา ยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ และให้บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ ตลอดจนการร่างสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา”