บริการทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อหรือเอกสาร (Notarial Services Attorney)

บริการทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อหรือเอกสาร (Notarial Services Attorney)

        IDG มีบริการรับรองลายมือชื่อที่มีการลงนามต่อหน้าในเอกสารนั้น ๆ หรือรับรองเอกสารที่เป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ รับรองคำแปลที่ถูกต้อง หรือทำคำรับรองประเภทอื่น ๆ รวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสาร โดยทนายความผู้มีอำนาจในการรับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) และ มีความเป็นมืออาชีพ ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นบุคคลผู้มีหน้าที่รับรองลายมือชื่อจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย (The Lawyer council of Thailand)

       ทั้งนี้ โดยส่วนมากแล้ว เอกสารที่รับรองดังกล่าวจะนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

รายการรับรองเอกสาร 

 • รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Affidavit of support /Sponsor Notarization)
 • รับรองสำเนาเอกสาร (Certified true copy)
 • รับรองสถานะการเงิน  (Statement Notarization)
 • รับรองคำแปล (Certified true translation)
 • รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล (Signature Notarization and Legalization)
 • รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน (Contract Agreement Notary Public) 
 • รับรองเอกสารอื่น ๆ (All Legal Documents)

IDGTHAILAND มีทีมทนายความรับรองเอกสารที่พร้อมให้บริการท่านอย่างมืออาชีพ ด้วยบริการที่รวดเร็ว ในราคายุติธรรม

สอบถามค่าบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติมโทร

02-011-7161 ext 104 หรือ 106

Line : @idgthailandShare this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •