กฏหมายและคดี

Law and Litigation

กฏหมายและคดี​

EXPERTISE

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินไม่มีตัวตนมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป การบริหารจัดการและการคุ้มครองจะต้องมีการวางแผนให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ขององค์กรให้ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์

กฎหมายดิจิทัลและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเป็นกุญแจแห่งความเปลี่ยนแปลงและโอกาสในปัจจุบัน เช่นเดียวกับความเสี่ยงและปัญหา การวางแผนและปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

กฎหมายหุ้นส่วน-บริษัท

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มธุรกิจ เราให้การสนับสนุนในด้านการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและตราประทับบริษัท การประกอบธุรกิจชาวต่างชาติ ใบอนุญาตทำงาน การส่งเสริมการลงทุน และการจ้างแรงงาน

ระงับข้อพิพาท

บริการระงับข้อพิพาทของ IDG มีให้บริการทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเลือกโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม และการดำเนินคดีในชั้นศาลโดยทนายความที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

ลดความเสี่ยงและสนับสนุนการทำธุรกิจให้เป็นไปโดยราบรื่นและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งการซื้อขาย การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย การเป็นตัวแทนเจรจาต่อรองในการทำสัญญา ทรัพย์สิน รวมถึงประเด็นกฎหมายพาณิชย์อื่น ๆ

PRACTICES

ร่างสัญญา

​โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิ / แฟรนไชส์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
รักษาความลับ
สัญญาเชิงพาณิชย์​​

การบังคับสิทธิและระงับข้อพิพาท

เจรจาและประนีประนอมยอมความ
หนังสือบอกกล่าวแจ้งเตือน
แจ้งเตือนออนไลน์และระงับการเผยแพร่
Global brand monitoring
สำรวจตลาด / ตรวจค้น-จับกุม
ขอคุ้มครอง ณ จุดนำเข้าส่งออก

คดีความ

คดีทางแพ่ง
อุทธรณ์คำวินิจฉัย
ละเมิด / เรียกร้องค่าเสียหาย
เครื่องหมายการค้า / สิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์
ชื่อทางการค้า / ชื่อนิติบุคคล
ความลับทางการค้า

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

บริหารจัดการแฟ้มทรัพย์สินทางปัญญา
บริหารจัดการความลับทางการค้า
ประเมินมูลค่า
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตรวจอิสรภาพในการดำเนินกิจการ

บริษัทฯ

จดทะเบียนนิติบุคคล
ขออนุญาตทำงานชาวต่างชาติ
ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
รับรองลายมือชื่อ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบกฏเกณฑ์

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริม
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงที่ฝ่ายเครื่องหมายการค้าของเรา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการที่ท่านประสงค์

โทร: 02-011-7161 ถึง 6
ฝ่ายสิทธิบัตร กรุณากด 101, 102, 103, 104
E-Mail: tm@idgthailand.com

"ขอขอบคุณที่ใช้บริการกับ IDG Thailand"

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล


0 + 1 = ?

Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •